Pyetja:

A lejohet të falët namazi me rroba që përmbajnë imazhe?

***

Përgjigjja:

Nuk i lejohet muslimanit të falet me rroba që kanë imazhe të krijesave me shpirt, siç është njeriu, kafshët dhe shpezët, e të tjera të ngjashme.

Nëse falët namazi i tij është i plotë, mirëpo, ai që ka dituri sheriatike për këtë çështje ka mëkat.

Lexhnetud-Daimeh 5/142