Pyetja:

A është e lejuar të mbahet zi sipas fesë sonë dhe nëse po, sa duhet të zgjasë kjo periudhë?

***

Përgjigjja:

Nuk lejohet të mbahet zi për të vdekurin dhe as të veshim rroba të zeza për shkak të vdekjes së ndonjë njeriu, ngase ne duhet të pajtohemi me caktimin e Allahut dhe të bëjmë durim për atë që na ndodhë. Allahu e di më së miri!

Bedri Robaj