Pyetja:

A lejohet veshja e rrobave në të cilat ka vizatime të kafshëve apo njeriut?

***

Përgjigjja:

Nuk lejohet që muslimani të veshë rroba në të cilat ka vizatime kafshësh apo njerëzish, sepse është vërtetuar se Profeti ﷺ ka thënë: “Melaiket nuk hyjnë në atë shtëpi ku ka vizatime (të krijesave me shpirt).”

Shejh ibn Uthejmini, “Kushtet e fesë”

———————————–

[1] Buhariu, Muslim