Pyetja:

Nëna ime ka vdekur para 20 viteve, a lejohet që ta vizitojë varrin e saj dhe t’i them: Eselamu alejki (paqja e Allahut qoftë mbi ty) oj nëna ime, dhe a ma kthen ajo selamin (përshëndetjen)?

***

Përgjigjja:

Po, lejohet ta vizitosh varrin e nënës dhe t’i thuash: Eselamu (paqja) alejki (mbi ty) ue rahmetullahi (rahmeti i Allahut) ue berekatuhu (bereqeti i Allahut) oj nëna ime, Allahu na faltë neve dhe ty mëkatet, ti shkove e ne do vim pas teje.
O Allahu im, fale nënën time, mëshiroje, kjo pra është prej sunetit.
I vdekuri e dinë për vizitën që ia bën i gjalli, krenohet dhe gëzohet me vizitën që ia bën i gjalli, ashtu siç kanë thënë dijetarët e ehli sunetit dhe xhematit.
Njashtu, dijetarët kanë thënë se është e preferuar vizita e varrezave (nëse dëshiron ta vizitosh nënën, etj) në ditën e xhuma pas lindjes së diellit, duke u argumentuar me disa vepra dhe ethere (gjurmë) të selefus salih.

Shejh Abdullah el Humejdi

Përktheu: Suad Shabani