Pyetja:

A lejohet zbulimi i avretit të gruas para mjekut, nëse po, atëherë cilat janë rastet të cilat lejohen?

***

Përgjigjja:

Jo, nuk lejohet zbulimi i avretit të femrës para mjekut gjatë kontrollës. Nuk lejohet mjeku ta kontrollojë një femër, përderisa ekziston mjeke femër.
Mjeku i kontrollon meshkujt, kurse mjekja femër i kontrollon gratë. Mirëpo, nëse është rast tepër urgjent dhe nuk gjendet mjeke femër, atëherë lejohet sa për ta kryer kontrollën apo mjekimin.

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Allahu nuk e ngarkon askë përtej mundësive që ka.”
(Bekare: 286)

Shejh Abdullah el Humejdi

Përktheu: Suad Shabani