Pyetja:

A mund ta lexojmë ajetul kursin pa abdes?

***

Pyetja e radhës i është parashtruar hoxhës së nderuar Abil Veseli. Për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: