Pyetja:

A është agjërimi i gruas i saktë, apo duhet ajo ta kompensojë atë, nëse ajo e ndjen se do ti vijnë menstruacionet ose ka dhimbje menstruale, por pa i ardhur asgjë para perëndimit të diellit?

***

Përgjigjja:

Nëse një grua e ndien se gjaku është duke i ardhur ose ka dhimbje menstruale ndërsa asgjë nuk i vjen para perëndimit të diellit, agjërimi i sa është i saktë. Ajo nuk duhet ta kompensojë atë ditë nëse agjërimi ishte i detyrueshëm e as nuk e humb shpërblimin e agjërimit nëse agjërimi është vullnetar.

Shejh Ibn Uthejmin (v. 1421), “Sualat an Ahkamil-Hajd”,  fq. 11