Wednesday, September 27, 2023
Çka thoni për një njeri i cili pi alkool dhe falë namaz? Falënderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimi qofshin mbi të Dërguarin e Allahut. Kjo është, me të vërtetë, për të ardhur keq. Pasiqë namazi i mirëfilltë siç përcaktohet nga Allahu i Plotfuqishëm, ndalon nga imoraliteti dhe e keqja. Këtë...
Pyetje: Allahu (azze ue xhel) i ka thënë profetit të Tij ﷺ: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ”Urdhëroje familjen tënde të falë namazin dhe je i durueshëm në këtë!”1 (Ta ha: 132) A bie në kundërshtim me fjalët e profetit ﷺ: ”Kënaqësia e syve të mi është në namaz.” ¹? Përgjigje: Ajeti d.m.th. ji i durueshëm kur...
Janë disa njerëz që ose nuk e kuptojnë, ose duan të mos e kuptojnë urtësinë në faktin se islami ia ndalon një myslimaneje të martohet me një jomysliman, sakaq ia lejon myslimanit të martohet me një ithtare të Librit. Puna ka arritur gjer atje, saqë disa nga këta që nuk...
Pyetje: Shejh, si e shihni ju një davetxhi të sukseshëm, çfarë cilësi duhet të posedojë, që të ketë thirrje të sukseshme? Përgjigje: -Davetxhiu i suksesshëm është ai i cili thirr me argumente dhe bën durim ndaj sprovave që i vijnë, qoftë prej armiqësive të ndryshme apo mundimeve të lodhshme, ai nuk...
Pyetja: Kam dy pyetje: 1. Kur bie fjala për Zotin, kam një profesoreshë që më thotë se ku e ke parë ti Zotin, e unë aty ngec. Si mund ta bind për këtë gjë? 2. Disa herë më thotë se çdo gjë është krijuar vetvetiu. *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e...
Është e papranueshme, nga pikëpamja islame, që muslimani (besimtari) të qeshet me mëkatin e dikujt dhe të tallet me rregullat fetare, për më tepër, është detyrë e muslimanit (besimtarit), i cili sheh ose dëgjon mëkatin dhe talljen me fenë, që atë qartë ta gjykojë dhe,  nëse këshilla e tij...

Si të shpëtoj nga borxhet?

Përgjigje:  Kur merr borxhë dy janë gjërat që duhet të kesh parasysh: 1.Mos merr paarsye dhe 2. Mos merr për tu pasuruar., sepse nuk e ngre kokën ai njeri që merr borxhe paarsye dhe për tu pasuruar. I Dërguari i Allahut ka thënë:  “Kush merr borxh prej njerëzve dhe dëshiron...
PYETJE: Duke i lexuar përgjigjet tuaja të mëparshme në lidhje me çështjen e kamatës në aktvendimet gjyqësore, unë i bëj vetes pyetjen e interpretimit të saktë të “kamatave” të theksuara. Përkatësisht, një numër i madh i zyrtarëve kanë marrë ose do të marrin aktvendime gjyqësore nga viti 2006, 2007,...
Pyetja: Unë e fal namazin rregullisht edhe kur jam në detyrë, por në zyrën time kam vëllezër të tjerë muslimanë që nuk e falin namazin. Unë dua të flas me ta, por mendoj se nëse përpiqem t'i bind, do të ndaloj së faluri namaz. Nuk e kuptoj pse i kam...
Pyetja: A është krijimi i faqeve dhe grupeve islame në Facebook, postimi në gupet e bisedave në internet dhe krijimi i një kanali në YouTube për ngarkimin e videove islame, që të tjerët i kishin ngarkuar tashmë në kanalet e tyre nën titullin e sadakasë rrjedhëse? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Ngritja e...

TRENDI I PYETJEVE