Friday, May 20, 2022
Pyetja: A të përkushtohem në ibadet në ramazan apo të merrem me dituri? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Muaji i Ramazanit është muaj i madh dhe i bekuar, të cilin Allahu e ka bërë stinë për të bërë vepra të mira, për rritjen e devotshmërisë dhe arritjen e bekimeve. Në të, Allahu i...
Pyetja: Cilën dua duhet ta bëjnë nxënësit për mësim? *** Përgjigjja: Prej shkaqeve për mësim kualitativ është qëndrimi shumë orë pranë librave. Kur të lodhesh flej pak minuta, pas gjumit merr abdes, fali 2 rekate, pastaj pi ndonjë çaj apo kafe dhe prapë vazhdo me mësim. Bëje nijetin (lexo: qëllimin) e mësimit e...
Pyetja: A i lejohet mashkullit musliman të mbaj zingjirë dhe byzylykë prej argjendi? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin, ﷺ. Mashkullit musliman i lejohet të mbaj unazë argjendi dhe jo zingjirë e byzylykë. Pejgamberi ﷺ i ka mallkuar meshkujt të cilët përngjasojnë me vepra e dukje...
Pyetja: A është e ndaluar me bo ftesa per dasma, ahengje ose evente të tilla ku ka muzikë? *** Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, përshëndetjet lëvdatat të Dërguarit të Tij. Darsmat e ahengjet në parim janë të lejuara fetarisht, përderisa nuk përmbajnë elemente të cilat i ndalon Islami. Andaj, çdo musliman...
Pyetja: Si ta bëjmë qëllimin tonë kryesor arritjen e kënaqësisë së Allahut? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Qëllimi më i madh që një besimtar mund të ndjekë është të kërkojë kënaqësinë e Zotit të botëve. Allahu thotë: “Allahu u ka premtuar besimtareve dhe besimtareve kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj, në të cilët do...
Pyetja: Si shihen muslimanët nga të tjerët dhe si e shohin ata veten e tyre? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Muslimanët janë ata që i nënshtrohen Allahut, vendosin ligjet e Tij, veprojnë sipas Librit të Zotit të tyre dhe Sunetit (mësimeve) të Pejgamberit të tyre ﷺ, bëjnë atë që ka urdhëruar Allahu dhe...
Pyetja: Aktualisht jetoj në Turqi për qëllime studimi dhe jetoj me katër shokë në të njëjtën shtëpi. Do të doja që të më jepni disa këshilla se si të sillem me ta sepse ata shikojnë filma të këqij, dhe dëgjojnë muzikë. Në shumicën e rasteve kur vjen koha e...
Pyetja: Si mund të mbrohemi nga rreziqet që vijnë prej pasioneve të jetës e të rinisë? *** Përgjigjja: Një prej problemeve më të mëdha të njeriut të sotëm është se ndodhet nën presionin e rinisë. Pasionet kanë vënë nën pushtetin e ndikimit të tyre ndenjat tona të larta. Dhe sot është seriozisht e...
Pyetja: Si të veprojmë që Islami të zërë vend në zemrat e njerëzve? *** Përgjigjja: Si Kurani Fisnik, ashtu edhe hadithet e bekuara të Profetit tonë ﷺ e shpjegojnë më së miri se Islami përbën një sistem të përsosur. Në dy-tri ajete të Kuranit Fisnik thuhet se jeta shoqërore, ekonomike, religjioze dhe...
Pyetja: Pse Islami vazhdon të jetë i suksesshëm edhe në botën e zhvilluar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Islami vazhdon të jetë i suksesshëm në botën e zhvilluar dhe gjetkë, sepse thirrja e tij është në përputhje me fitret ose prirjet natyrore të njerëzimit, dhe mbron vlerat më të mira njerëzore, si toleranca,...

TRENDI I PYETJEVE