Pyetja:

Çfarë të themi kur teshtijmë?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ thotë:

Kur teshtini, thoni:

الْحَمْدُ لِلَّهِ.

Elḥamdu lil-lãh!

(Lavdia i takon Allahut).

Kurse vëllai ose shoku i pranishëm duhet t’i thotë:

يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

Jerḥamukall-llãh!

(Të mëshiroftë Allahu!).

Nëse i pranishmi pra, i thotë:

Jerḥamukall-llãh!, atëherë teshtitësi duhet t’ja kthejë me lutjen:

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

Jehdĩkumull-llãhu we juṣliḥ bãlekum.

(Allahu ju udhëzoftë dhe ju përmirësoftë gjendjen!). [1]

Komisioni i Përhershëm për Fetva dhe Studime

———————————

[1] Buhariu