Pyetja:

Akoma nuk e kam kuptuar islamin si duhet. Mendoj se i praktikoj detyrat ndaj Zotit por Zoti i di si i praktikoj si p.sh., unë i lutem Zotit për diçka por Zoti nuk ma kthen lutjen.

***

Përgjigjja:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Të këshilloj për disa gjëra:

1. Kujdes me 5 vaktet në kohë!

2. Dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes në kohë.

3. Kujdes me shokët që të rrethojnë.

4. Çdo ditë të lexosh të paktën një xhuz Kuran ~ 20 faqe.

5. Lexo librin “Sëmundja dhe ilaçi” të Ibn Kajimit dhe librin “Mos u dëshpëro” të Aid el Karnit.

6. Largohu nga shoqërimi me vajza/shoqe e kolege.

Allahu e di më së miri.

Imam dr. Ahmed Kalaja