Sunday, March 26, 2023
Pyetja: A është i vlefshëm përgjithmonë lavdërimi i dijetarit ndaj një personi që ka devijuar? *** Përgjigjja: Abdur-Rrahman Ibn Mulxheme, i cili vrau Aliun (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte hafiz i Kuranit. Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka shkruar lavdërim me shkrim për të. "Nga prijësi i muslimanëve, Omer Ibn...
Pyetja: Në ditët e sotme ka kanale që janë bërë të njohura, të cilat pretendojnë se shërojnë njerëzit nga magjitë e ndryshme dhe magjia e zezë (sihri), duke gjetur emrat e nënave të tyre dhe informacione për personin e prekur. Ata gjithashtu pretendojnë se kanë njohuri për të ardhmen...
Pyetja: Cili është gjykimi islam për një njeri që e urren shumë këtë jetë dhe i kërkon Allahut që të vdesë nëse kjo është e mirë për të, dhe ai pret vdekjen? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk i lejohet muslimanit të urrejë jetën dhe dëshpërimin nga ajo, Allahu i Lartësuar...
Pyetja: Aktualisht jetoj në Turqi për qëllime studimi dhe jetoj me katër shokë në të njëjtën shtëpi. Do të doja që të më jepni disa këshilla se si të sillem me ta sepse ata shikojnë filma të këqij, dhe dëgjojnë muzikë. Në shumicën e rasteve kur vjen koha e...
Pyetja: A ka një zgjidhje për problemin e shndërrimit të një akti adhurimi në zakon? Me fjalë të tjera, kur lexoj një sure të caktuar, ndihem shumë i prekur dhe i frikësuar prej saj dhe ndihem shumë i përqendruar (khushu), por pas disa ditësh, kjo khushu dhe ndjenja e frikës...
Pyetja: Si të largohem nga mëkatet që më kanë rrethuar? Si mund të shërohet ai që sëmundja e ka pushtuar? Cila është zgjidhja për atë që marrëzia e ka kapluar? Çfarë të bëjë ai që përtacia e ka mposhtur? Cila është rruga drejt suksesit? Çfarë të veprojë ai që hutia e...
Pyetja: I lutem Allahut të ma mundësojë vdekjen sa më shpejt dhe të shpëtoj nga problemet që më kanë rënë mbi kokë! Së paku, unë e shoh këtë zgjidhje si rrugëdalje të vetme dhe qetësim për mua. Si qëndron ky veprim i imi në Islam, a lejohet të veproj në...
Pyetja: A është gjynah të festohet ditëlindja dhe pse? Unë kam lexuar në një libër islam, por nuk më kujtohet arsyeja se pse është gjynah. *** Përgjigjja: Është gjynah të festohet ditëlindja e kujtdo qoftë, sepse nuk kemi asnjë argument nga i Dërguari i Allahut ﷺ, e as nga gjeneratat e para, të cilët...
Pyetja: Jam vajzë e pamartuar, e re, ka tre vite e më tepër që e bëj masturbimin. Më parë s'e kam ditur që është e ndaluar dhe nuk e di as vetë se si kam filluar ta praktikoj këtë gjë. Tani, të them të drejtën, më është bërë ves dhe...
Pyetja: Nëse dikush e heq shaminë para dikujt që nuk i lejohet, a është e njëjtë sikur me të pa krejt njerëzit e tjerë pa shami, apo dënohet vetëm për atë person e ka parë? D.m.th. po dua të pyes: a humb shpërblimi që e mban shaminë para tjerëve, nëse...

TRENDI I PYETJEVE