Pyetja:

Desha ta bëjë një pyetje në lidhje me një hadith që thotë që nëse kalon gruaja para teje gjatë bërjes së namazit prishet namazi, tani këtu a është fjala për ato që kemi të drejt martese apo në përgjithësi gratë edhe ato qe kemi të drejt martese me to edhe ato që nuk kemi?

***

Përgjigjja: 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Çdo lloj gruaje që e përfshin ky emërtim, cilësim pasi të ketë mbushur moshën madhore, pa dallim.

Imam Dr. Ahmed Kalaja