Pyetja:

Cilat lutje duhet t’i them para se të filloj të lexojë dhe cila kohë është më e preferuar për të mësuar?

***

Përgjigjja:

Nuk ka ndonjë dua të veçantë për këtë por Muhammedi, ﷺ, ka filluar punën me emër të Allahut (Bismilahi Rrahmani Rrahim) dhe nëse lexoni ndonjë dua nga Kurani është më mirë, kurse për kohën është duaja e të Dërguarit të Allahut ﷺ: “O Allah, dërgoj bereqet umetit tim në mëngjes”, e për ditën, të gjitha ditët janë për mësime dhe punë.”

Bedri Robaj