Pyetja:

Unë jam studente dhe gjithashtu punoj në Gjermani në një kompani që kryen identifikimin me video. Nëse, për shembull, njerëzit duan të aktivizojnë SIM kartelën e tyre ose të hapin një llogari bankare, ata fillimisht duhet të identifikohen me video duke përdorur kartën e tyre të identitetit. Dhe unë jam ai që duhet të identifikoj njerëzit. Tani po telefonojnë edhe ata që duan të marrin kredi nga banka të ndryshme, pra që kërkojnë kredi. Dhe duke qenë se ne punojmë me këto banka, detyra jonë është të identifikojmë këta njerëz për këto banka. A më lejohet ta bëj këtë punë ku më kërkohet të identifikoj këta persona në mënyrë që banka t’u japë atyre këto kredi/kamatë? Unë nuk punoj direkt në bankë, por pa procesin tonë të identifikimit ata nuk mund të aplikojnë për një kredi online.

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ

Lejohet të punohet në identifikimin me video të njerëzve me qëllim të ofrimit të shërbimeve të lejueshme për ta, siç është aktivizimi i një SIM kartele për një telefon celular. Por nuk lejohet identifikimi i tyre me qëllim të ofrimit të shërbimeve haram për ta, si marrja e një kredie me bazë kamate, apo anëtarësimi në një kazino apo sallë të lojërave të fatit e të ngjashme, për shkak të ndalimit të ndihmës në mëkat. 

Allahu i Lartësuar thotë: “Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo në gjynahe dhe armiqësi! Frikësojuni Allahut, sepse Ai dënon ashpër.” (Maide: 2)

Nëse kredia me bazë kamate nuk mund të jepet pa identifikuar personin, atëherë ky identifikim po ndihmon drejtpërdrejt në atë që është haram.

Transmetohet se Xhabiri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ e mallkoi atë që konsumon riba, atë që e paguan atë, atë që e shkruan atë. dhe dy që e dëshmojnë atë, e ai tha: “Të gjithë janë njësoj”. [1] 

Neveviu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Kjo tregon qartë se është haram të shkruhet transaksioni ndërmjet atyre që merren me riba (kamatë) dhe të jesh dëshmitar për këtë. Gjithashtu tregon se është haram të ndihmosh në mëkat.” [2]

Islamqa.info

———————————————-

[1] Muslimi, 1598.

[2] Sherh Muslim 11/26.

Comments are closed.