Tuesday, March 21, 2023
Pyetja: Cila është vlera e leximit të librave dhe e kërkimit të diturisë? *** Përgjigjja: Të flasësh e shkruash për diturinë është nder, ngase ajeti i parë në Kuran që Zoti i Madhëruar ja zbriti Pejgamberit Muhamed ﷺ ishte: “Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (gjithçka), e krijoi njeriun nga...
Pyetja: Cili është gjykimi i përdorimit të efekteve vokale (zanore) ose filtrave të akordimit automatik (auto tune) për recitimin e Kuranit? Ju lutem vini re se unë do ta përdor atë në një mënyrë të thjeshtë për të zbukuruar tingullin, dhe nuk do të shkoj në ekstreme. Cili është gjykimi...
Pyetja: A i lejohet femrës muslimane të studiojë drejtimin e infermierisë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin ﷺ, të Dërguarin e Tij ﷺ. Studimi i fushave të shëndetësisë; në të gjitha profilet e saja, fetarisht konsiderohet ndër punët më fisnike, dhe për to do të...
Pyetja: Në Kuvajt, kuponët e zbritjes shpërndahen për studentët e universitetit, për një zbritje mes 5-25% për shumë vende, si restorante, dyqane veshjesh dhe librari, etj. Këto zbritje fitohen duke blerë kupon për zbritjet, kostoja e të cilave është pesë dinarë. Ka disa persona që thonë se ky çmim mbulon...
Pyetja: A ka ndonjë dijetar sufi bashkëkohor prej të cilit mund të marrim dije? *** Përgjigjja: Natyrisht se nuk ka! Çfarë diturie mund të merret prej atyre të cilët nuk e ndjekin sunetin dhe akiden që na e ka mësuar Pejgamberi ﷺ dhe të cilët mendojnë se kanë më shumë dije me risitë...
Pyetja: A lejohet të shpërndajmë email-a për marketing të produkteve nëpërmjet postës elektronike? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Puna në marketing, qoftë ajo biznes ose e-marketing, në parim është e lejuar, por ky marketing është haram nëse bëhet për një kompani ose uebfaqe që merret me produkte haram, si p.sh. si...
Pyetja: A është haram investimi në kriptovaluta? *** Përgjigjja: Kjo është një temë bashkëkohore dhe shumë e rëndësishme për t'u trajtuar. Përgjigjja ime sa i përket kësaj është se sistemi si sistem i kriptovalutave që është i ndërtuar në teknologjinë blockchain, e që unë aktualisht jam duke e studiuar këtë teknologji në raport...
Pyetja: A ka ndonjë ndalesë fetare sa i përket postimit të reklamave në faqet e internetit? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë të keqe të krijosh një faqe interneti për të publikuar reklama, përderisa këto reklama u përmbahen udhëzimeve islame, që do të thotë se ato nuk përmbajnë imazhe të grave,...
Pyetja: A do të shpërblehet muslimani për dëgjimin e mësimeve mbi diturinë islame? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Kërkimi i diturisë është një nga punët e mira më të virtytshme dhe është mënyra më e mirë në të cilën njeriu mund ta kalojë kohën e tij dhe rruga më e mirë që do...
Pyetja: A i lejohet puna si infermiere motrës muslimane me mbulesë në Gjermani? A i lejohet shoqërimi me femra katolike? *** Përgjigjja: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Pikë së pari, përzierja mes meshkujve dhe femrave, në çfarëdo vendi qoftë, është prej gjërave të ndaluara në fenë Islame, për shkak të pasojave të mëdha...

TRENDI I PYETJEVE