Pyetja:

Çka mendoni për librin “Rregullat e natës martesore dhe marrëdhieve intime” të autorit Ajetullah Udhma Muhammed Shirazi?

***

Përgjigjja:

Bismilah!

Me çdo gjë mund të ketë lidhje ky libër po me fenë tonë të pastër jo. Kjo fe është e ngritur mbi argumente të qarta të Kuranit dhe traditës, sipas mënyrës së kuptimit nga të parët tanë. Larg sa më larg këtyre librave pa baza të sakta fetare dhe logjike. Allahu i ruajtë muslimanët e këtyre trojeve nga rreziku rafidi (shiia)!

Imam dr. Ahmed Kalaja