Duaja para marrëdhënieve intime bashkeshortore Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur ndonjë prej jush i afrohet bashkëshortes së tij, le të thotë: Bismil-lah, Allahumme xhennibnë esh-shejtan ue xhennibish-shejtane më razektenë. (Me emrin e Allahut, o Allah! Largoje shejtanin nga ne dhe largoje edhe nga fëmija që Ti na...
Pyetje: 1. Çfarë gjykimi ka personi i cili bën marrëdhënie me gruan e tij perderisa ajo është me menstruacione, apo lehone dhe çfarë duhet të bëj ai? 2. Çfarë gjykimi ka personi i cili bën mardhënie në anus dhe a duhet të shkurorëzohen? Përgjigjja: Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të...
Marrëdhënia intime me gruan gjatë ciklit të saj menstrual është e ndaluar sepse Allahu -tebareke ue te ala- ka thënë: “Të pyesin ty (Muhamed) për të përmuajshmet e femrave. Thuaju: “Ajo është gjendje e dëmshme1.” Prandaj, gjatë kësaj kohe, mos iu afroni atyre (për marrëdhënie) derisa të pastrohen2. Pasi të pastrohen,...
Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Po. Lejohen marrëdhëniet intime në toalet/banjo, e sidomos në epokën tonë kur toaletet janë nganjëherë me ambient shumë të pastër dhe të zbukuruar, madje edhe me aroma të mira! Ajo që ndalohet është që të bëhet dhikër brenda në toalet, mirëpo të përmendet Allahu...
Lejohet që burri dhe gruaja të lahen në banjo së bashku në një vend dhe të shikojnë trupin apo avretin e njëri tjetrit, e këtë duke u bazuar në thënien e Aishes: "Lahesha bashkë me Pejgamberin (alejhi selatu ue selam) prej një ene duke qenë xhunub(që të dytë)." (Buhariu dhe...
Pyetje: A lejohet depilimi i vendit intim pasi që une vet s'mund ta bëj mirë ashtu siq e bëjnë në sallone, ndërsa burrit i pëlqen ashtu të jem e pastërt gjatë gjith kohës edhe nëse burrit nuk i pengon kur shkoi nnë ato sallon? Përgjigje: Nuk lejohet që askush përveç...
Pyetje: A e ki obligim me ju pergjigjë burrit në shtrat nese nuk e mban si duhet higjienen , nuk i pastron dhëmbët me muaj të tërë dhe nuk depilohet me muaj?! Islam nxit për pastërti dhe largimin e papastërtive. Allahu thotë në Kuran: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) "All-llahu i do...
A konsiderohen sekrecionet e bardha të pastërta apo të papastërta ? Përgjigje: Mendimi i saktë i dijetarëve është që sekrecionet e bardha janë të pastërta. Për këtë dëshmojnë argumentet e mëposhtme: ◆Aisha (radiAllahu anha) ishte që e fërkonte(pastronte) spermën nga rroba e Pejgamberit(alejhi selatu ue selam) derisa sperma e Profetit(alejhi selatu ue selam)mund...
Pyetja: Unë kam një fëmijë që është 11 muajsh dhe ndonjëherë i ndërroj rrobat para tij. A lejohet kjo? Sa vjeç duhet të jetë fëmija kur nuk lejohet të heq rrobat e mia para tij, apo të vesh rroba të shkurtra në shtëpi me burrin para tij? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse...
Pyetja: Ju lutem, a mund të më informoni për të vërtetën rreth 999 apo më shumë grave të Sulejmanit (paqja qoftë mbi të) dhe arsyet për këtë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Numri më i madh i grave të Sulejmanit (paqja qoftë mbi të) që përmendet në hadithet sahih është njëqind, siç është...

TRENDI I PYETJEVE