Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Abil Veseli thotë: “Dua të mastruboj 1 herë në muaj, a më lejohet?”, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: