Wednesday, September 27, 2023
Ai/ajo që merr një udhëtim për ta mëkatuar Allahun ﷻ, apo për t’i luftuar muslimanët nuk lejohet t’i përdorë lehtësimet që do vinin përshkak të udhëtimit, si shkurtimi i namazeve (nga katër rekate në dy), prishja e agjërimit apo dhënia e mes’hut mbi çorapa. Ky lloj i udhëtimit është...
Pyetja: Shpresoj që të më shpëtoni nga dënimi dhe zemërimi i Allahut. Unë jam një musliman që kam edukatë islame dhe jam rritur me moral dhe sjellje të mira, dhe ende më shikojnë të tjerët kështu, por fatkeqësisht shpesh i dorëzohem epsheve dhe shkoj në faqet e pahijshme të internetit...
Pyetja: Unë jam nëntëmbëdhjetë vjeç dhe dua të di: a më lejohet të shtrihem në të njëjtin shtrat me nënën time gjatë natës? Pyetja ime është sepse kam mbushur moshën nëntëmbëdhjetë vjeç dhe kam kaluar moshën e pubertetit. *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Përgjigja në këtë pyetje bazohet në hadithin e Abdullah ibn...
Pyetja: Cili është vendimi islam për përshëndetjen dhe puthjen e nënës së gruas në faqe apo qafë? Ju lutemi citoni dëshmi nga Kurani dhe Suneti. *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Është e lejuar që ajo të zbulojë fytyrën e saj dhe nuk ka asnjë mosmarrëveshje mes dijetarëve në këtë pikë. Por në lidhje...
Pyetja: A u martua më vonë profeti i Allahut, Jusufi (paqja qoftë mbi të) me të njëjtën grua që kishte tentuar ta josh/tundonte, ju lutemi mbështeteni me burime nëse po!? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asnjë raport në Kur'anin Famëlartë ose në Sunetin e Profetit ﷺ që të vërtetojë ose të...
Pyetja: A përfshihen zilia dhe të menduarit për fantazitë seksuale, në mëkatet e kryera kur dikush është vetëm? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Fantazitë seksuale janë një lloj mendimi që mund të kalojë në mendjen e një personi. Çfarëdo që njeriu mendon për veten e tij, nëse ai nuk e lejon atë...
Pyetja: Disa nga sahabët bënë disa mëkate të mëdha, megjithëse besimi i tyre ishte më i fortë se i yni. A do të thotë kjo se ka më shumë gjasa që ne të bëjmë mëkate të mëdha, sepse besimi ynë është më i dobët se besimi i tyre? Apo është...
Pyetja: Ne kemi vërejtur në namazet e teravive se disa gra vinin në xhami me parfum që ka një aromë aq të fortë sa që burrat mund ta nuhasin atë nëse ecin pas ose pranë tyre. Disa gra u përpoqën t'i këshillonin, por ato thanë se mbanin parfum kur vinin...
Pyetja: Si duhet trajtuar një djalë që është i pabindur ndaj prindërve të tij? Si duhet të sillen me djalin që kërcënon se do të vrasë nënën dhe sfidon prindërit e tij dhe e akuzon motrën për shthurje dhe zina, shkakton skandal në familjen e tij dhe gjithmonë debaton me...
Pyetja: Jam një grua e martuar prej një muaji e gjysmë. Mësova se burri im shikon pornografi dhe ndihem shumë e hidhur dhe e trishtuar dhe jeta ime ka ndryshuar nga lumturia në mjerim. Unë e dua burrin tim, por nuk mund ta pranoj këtë situatë. Unë jetoj jashtë shtetit...

TRENDI I PYETJEVE