Tuesday, March 28, 2023
Pyetja: Cila është mosha precize që e bën të obligueshme namazin e agjërimin? *** Përgjigjja: Fëmija urdhërohet për namaz në moshën shtatë vjeçare, dhe edukohet edhe me të rrahur (nëse është e nevojshme) kur mbush moshën dhjetë vjeçare, dhe i bëhet detyrë kur të arrij moshën e pubertetit. Puberteti arrihet duke u shfaqur...
Pyetja: Gjykimi i këngëve me muzikë në këndvështrimin Islam *** Përgjigjja: Argumentet nga Kurani rreth këngëve me muzikë Allahu i Lartësuar thotë në Kuranin famëlartë: “Ka disa njerëz që sajojnë tregime argëtuese, për të shmangur (të tjerët) nga rruga e Allahut me paditurinë e tyre e për t’u tallur me të. Njerëz të tillë i...

A lejohet masturbimi në Islam?

Pyetja: A lejohet masturbimi në Islam? *** Përgjigjja: Masturbim do të thotë ngacmimi dhe prekja me dorë (apo me diçka tjetër) të organit gjenital me qëllim të arritjes së kënaqësisë seksuale dhe nxjerrjes së spermës, që ndryshe quhet edhe vetëkënaqësi. Masturbimi në Islam është i ndaluar (haram) si për meshkujt ashtu edhe për...
Pyetja: Mua si mashkull, nëse një femër-shoqe më kërkon që t’i bëj davet, t’i tregoj për fe, a më lejohet? *** Përgjigjja: Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin ﷺ, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në...
Pyetja: Kam qenë i mbrojtur nga ana e Allahut prej mëkateve të mëdha e sidomos prej zinasë, edhe në vitet e para isha më i fort në iman, por fatkeqësisht që tre vitet e fundit si duket m’u ka dobësuar imani dhe rashë në zina me një prostitutë jashtë vendlindjes...
Pyetja: Cila është dispozita e bërjes së tatuazhit? *** Përgjigjja: Tatuazhi është veprim i ndaluar për besimtarët muslimanë dhe konsiderohet si një nga mëkatet e mëdha, pavarësisht se a lejon kalimin e ujit apo jo. Kjo vërtetohet përmes hadithit të Pejgamberit ﷺ, të cilin e transmeton Ibni Omeri r.a., i cili ka thënë:...
Pyetja: Shoh ëndrra me epsh, edhe pse nuk mendoj për gjëra të tilla. Kjo gjë më ndodh vetëm kur fle pas faljes së namazit të sabahut apo kur bie të kotem në mes të namazit të natës dhe atij të sabahut, madje edhe kur jam agjërueshëm. Shpesh frikësohem të bie të...
Pyetja: A është zëri i femrës avret? *** Përgjigjja: Zëri i femrës nuk është avret. Gratë vinin tek Pejgamberi ﷺ për ta pyetur për problemet e tyre apo për gjërat që i preokuponin ato. Erdhi një grua dhe iu drejtua Pejgamberit ﷺ duke i thënë: "O i dërguari i Allahut, a e ka obligim...
Pyetja: Cilat gjëra të pengojnë të mos bësh mëkat, a ka diçka që ta ndalon nga punët e këqija, e kam fjalën për pengesa që të vijnë nga brendia, nga zemra e shpirti, a mund t’i arrij ato? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut të madhëruar, paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi...
Pyetja: Cila është gjendja e atyre njerëzve të cilët veprojnë gjynahe të mëdha duke e ditur se është gjynah i madh, por kur ballafaqohet me gjynahun, zemra e tij anon nga ajo vepër e shëmtuar, pas kësaj pendohet, por nuk kalon kohë e gjatë dhe i kthehet atij gjynahu dhe...

TRENDI I PYETJEVE