Pyetja:

Kam parë në ëndërr një grua të veshur krejt në të zeza dhe më ndiqte e m’i shtiu thonjtë në fyt dhe më tha se do të mbys.

***

Përgjigjja:

Ëndërrat ndahen në tre lloje: ëndërrat e këqija të cilat vijnë nga shejtani, ëndërrat të cilat vijnë nga përditshmëria dhe ëndërrat përgëzuese. Kjo që keni përmendur duket se është prej shejtanit, andaj lexoni dhikrin e mëngjesit, të mbrëmjes dhe të gjumit me rregull dhe kujdesuni për faljen e namazeve.

Bedri Robaj