Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Sabit Gashi thotë: “Fali namazin në bazë të një faqe Interneti?”, për ta dëgjuar përgjigjjen klikoni më poshtë: