Pyetja:

Kur fillon tavafin tek këndi i gurit të zi, dhe sa herë që fillon xhirot e tavafit aty, a duhet bërë tekbire?

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ e bëri tavafin rreth Qabesë hipur mbi deve. Sa herë që vinte tek Guri i Zi, bënte shenjë drejt tij me kërrabën që kishte në dorë dhe bënte tekbir (Allãhu ekber).[1]

—————————–

[1] Buhariu