Pyetja:

Pasi t’ia mbyllim sytë e të porsavdekurit a ka ndonjë lutje që duhet thënë?

***

Përgjigjja:

Po, sipas sunetit të Pejgamberit ﷺ pasi që të ia mbyllim sytë e të vdekurit duhet thënë:

All-llãhummeġfir li fulãnin (përmend emrin e tij), werfe’ë deraxhetehu fil mehdijjĩne, weḣluf’hu fĩ ‘aḳibihi fil ġãbirĩn, weġfir lenã we lehu jã rabbel ‘ãlemĩn, wefsaḥ lehu fĩ ḳabrihi we newwir lehu fĩhi.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ (بِاسْمِهِ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

(O Allah fale filanin (përmend emrin e të vdekurit) dhe ngrije atë në gradën e të udhëzuarve! Ruaji dhe kujdesu për pasardhësit që i kanë mbetur me të gjallët! Fali gjynahet tona dhe gjynahet e tij! O Zot i botëve! Zgjeroja varrin dhe bëja dritë).[1]

——————————————

[1]Muslimi.