Pyetja:

Nëse je në dy mendje: të agjërosh apo jo ditën e nesërme dhe kështu të zë gjumi, dhe, kur zgjohesh në imsak apo pas namazit të sabahut apo para namazit të drekës, a lejohet që atëherë të bëhet nijeti për agjërim?

***

Përgjigjja:

Po nëse është agjërimi vullnetar-sunet ngase i Dërguari ﷺ, në disa raste kur është kthyer në shtëpi ka pyetur se a ka diçka për të  ngrënë dhe pasi i është thënë jo ai ka thënë se po agjëroj sot. Por, nëse është agjërimi farz duhet që të bëhet nijeti para se të hyjë koha e agjërimit.

Husein Es-Serraxh