Pyetja:

Lutja që bën për dikë, që mund ta kesh ofenduar

***

Përgjigjja:

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

اللَّهُمَّ فَأَيُّمَـا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ؛ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ.

All-llãhumme fe ejjumã mu’minin sebebtuhu fexh’al dhãlike lehu ḳurbeten ilejke jewmel ḳijãmeh.

“O Allah, cilindo besimtar që e kam ofenduar, bëje këtë gjë afrim për të tek Ti Ditën e Gjykimit”. [1]

————————————

[1] Buhariu dhe Muslimi, por ky i fundit e sjell kështu: “… bëje këtë gjë pastrim gjynahesh dhe mëshirë për të.”