Pyetje:

Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin ﷺ, a duhet për dëgjuesit të bëjnë salavate?

***

Përgjigje:

Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin ﷺ, atëherë edhe dëgjuesit duhet të bëjnë salavate, por pa e ngritur zërin.

(Komisioni i Përhershëm për Sdudime dhe Fetva, 8/217)