Pyetja:

Një udhëtar, fali namazin e jacisë para akshamit nga mosdija, a duhet ta përsërisë namazin?

***

Përgjigjja:

Ai duhet ta përsërisë namazin e jacisë pas mbarimit të akshamit, ngase renditja është kusht për saktësimin e namazit.

Shejh Abdulaziz bin Abdullah er Raxhi

Përktheu: Xhabir Sheme