Pyetja:

Pas farzit a duhet ndërruar vendin me qëllim që të falet suneti?

***

Përgjigjja:

Po, është transmetuar në hadithin e Muaʹwijes se ai ka thënë: ʺPejgamberi ﷺ na ka urdhëruar që të mos bashkojmë njërin namaz me tjetrin pa u larguar apo folur (mes tyre).ʺ [1]
Pra, dijetarët kanë kuptuar nga kjo se duhet të ketë një pauzë [ndalesë] mes namazit të detyrueshëm dhe Sunetit, qoftë duke folur apo duke ndërruar vendin.

Shejh Ibn Uthejmin, Fetaua Islamije, vëll.1, faqe 346

———————————–

[1] Muslimi dhe Ebu Davudi