Pyetja:

Sa është numri i planeteve dhe a ka gjallesa tjera jashtë planetit tonë?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut, përshëndetjet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, Muhamedin ﷺ, shokët e tij, familjen e tij dhe të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.

Allahu na ka sinjalizuar në Kuran, por, jo edhe në formë të prerë për numrin e planeteve, kur thotë: “(përkujto) Kur Jusufi, babait të vet i tha: “O baba im, unë pashë (në ëndërr) njëmbëdhjetë yje dhe diellin e hënën, i pashë duke më bërë mua sexhde!” (Jusuf: 4)
Disa dijetar janë mbështetur në këtë ajet dhe kanë thënë se numri i planeteve është i njohur edhepse Allahu në këtë ajet vetëm sinjalizon e nuk thotë në formë të prerë për numrin e planeteve. Ndërsa sa i përket asaj se a ka jetë apo gjallesa jashtë planetit tonë, Kurani dhe sunneti nuk tregojnë për një gjë të tillë dhe pasiqë Allahu në Kuran nuk ka përmend një gjë të tillë, ne nuk mund të themi se ekzistojnë.

Shaban Murati