Pyetja:

Si agjërohen gjashtë ditët e Shevalit?

***

Përgjigjja:

Besimtari nëse dëshiron i agjëron në fillim të muajit, nëse dëshiron i agjëron në mesin e muajit ose në fund të muajit. E nëse dëshiron i agjëron të ndarë (disa ditë në fillim, në mes e në fund).

Shejh Ibn Baz, “Mexhmu fetaua ue mekalat”