Pyetja:

Çfarë duhet të themi pas teshtitjes?

***

Përgjigjja:

Forma e parë:

-Ai që teshtinë të thotë: Elhamdulilah (Falënderimi i takon Allahut)
–Ai që e dëgjonë atë t’i thotë: JerhamukAllah (Allahu të mëshiroftë).
–Kurse ai që teshtinë ia kthen: Jehdikumullahu ve juslihu balekum (Allahu ju udhëzoftë dhe ua përmisoftë gjendjen tuaj).

Forma e dytë:

-Ai që teshtinë të thotë: Elhamdulilah (Falënderimi i takon Allahut).
-Ai që e dëgjonë duke thënë elhamdulilah t’i thotë: Jerhamukellah (Allahu të mëshiroftë).
-Kurse ai që teshtinë t’ia kthen: Jegfirullahu lena ue lekum (Allahu na faltë neve dhe juve).

Forma e tretë:

-Ai që teshtinë të thotë: Elhamdulilah (Falënderimi i takon Allahut).
-Ai që e dëgjonë t’i thotë: Elhamdulilah ala kuli hal (Falënderimi i qoftë Allahut në çdo gjendje).
-Kurse ai që teshtinë t’ia kthen: Jegfirullahu lena ue lekum (Allahu na faltë neve dhe juve).

Shejh Salih es Zubejdij, profesor në fakultetin e hadithit në Medine

Përktheu: Suad B. Shabani