Pyetja:

A bën të falemi në peshqir nëse nuk kemi sexhade?

***

Përgjigjja:

Po. Realisht nuk ka ndonjë dispozitë që na obligion të falemi në sexhade. Besimtari lejohet të falet në tokë, në llaminat, në pllakat e qeramikës, beton etj., me të vetëmin kusht që vendi të jetë i pastër. I pastër do të thotë mos të ketë ndytësira ngase edhe nëse ka pluhur llogaritet si i pastër vendi.

Kështu që nuk ka rëndësi se a do të shtrosh një copë tephiu, sexhade, çarçafë apo një petk.

Hoxhë Ekrem Avdiu