Pyetja:

A është hadith i vërtetë që Pejgamberi ﷺ na ka thënë të bëjmë dua gjatë kohës kur bie shi dhe është diell gjithashtu, domethënë dielli rrezon dhe të njëjtën kohë bie shi?

***

Përgjigjja:

Ky hadith nuk është autentik. Hadithi autentik flet se si Pejgamberi ﷺ na ka udhëzuar të bëjmë dua kur bie shi ngase kjo kohë është koha e pranimit të duave.

Shejh Asim El Hakim

2 KOMENTET

Comments are closed.