Pyetja:

A duhet t’i përsërisim fjalët e meudhinit gjatë ikametit?

***

Përgjigja:

Për përsëritjen e ikametit nuk ka argument dhe e vërteta është se nuk përcillet. Hadithet për përcjellje janë të dobëta dhe nuk argumentohet me to.

Allahu e di më së miri.

Shejh Uthejmini, “Kushtet e fesë” (fq 258)