Pyetja:

Kur i lejohet gruas të japë sadaka nga pasuria e burrit?

***

Përgjigjja
:

Lejohet të ipet sadaka nga gruaja nëse për këtë i ka dhënë leje burri, por, nëse nuk i ka dhënë leje atëherë assesi nuk lejohet. Pasuria e burrit është e burrit dhe askujt nuk i lejohet të japi sadaka nga pasuria e dikujt përveç me leje.

Allahu e di më së miri.

Shejh Uthejmini, “Kushtet e fesë” (fq 392)

———————————————