Pyetja:

A ndikohet besimi (imani) prej gjynaheve dhe mosbindja (ndaj Allahut), dhe si të largohet besimtari prej gjynaheve dhe nga mosbindja (ndaj Allahut)?

***

Përgjigjja:

Po! Gjynahet si lënia e namazit, braktisja e Kuranit dhe mosbindja ndaj Allahut, si konsumimi i alkoolit, pijeve narkotike etj., e dobësojnë/zvogëlojnë besimin (imanin). Gjynahet e vogla ose të mëdha përveç shirkut, ndikojnë në dobësimin/zvogëlimin e besimit (imanit).

Shejh Dr. Salih El-Feuzan

Përktheu: Suad Shabani