Pytje:

A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?

***

Përgjigja:

Allahu është me ne me Dijen e Tij, Ai na Dëgjon dhe na Sheh.

Allahu i Lartësuar thotë: “Mos u frikësoni! Jam me ju, Dëgjoj dhe Shikoj çdo gjë.” (Surja Taha)

“Jam me ju” do të thotë me Ndihmën, Ruajtjen e Përkujdesjen Time ndaj jush.

Ka thënë Profeti ﷺ: “Me të vërtetë që ju i luteni Dëgjuesit, të Afërtit, e Ai është me ju.” [1]

Do të thotë: është me ju me Dijen e Tij, Ai ju Dëgjon dhe ju Shikon.

Muhamed Xhemil Zejno, Besimi i çdo muslimani

Përktheu: Anis Agovi

——

[1] Transmeton Muslimi