Pyetja:

A është obligim shamia/mbulesa?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Motër e nderuar, për pyetjen tuaj janë shkruar libra. Është një pyetje aq sa e madhe e thjeshtë dhe njëkohësisht e mbyllur, që nuk lejon diskutimin me kuptimin e saj si ligj Islam. Përgjigjen e ke në Kuran në suren Ahzab e Nur, po kështu edhe në hadithet e Profetit Muhamed .

Imam dr. Ahmed Kalaja