Pyetja:

A është risi (bidat) të thuash “Bismilahi Rrahmani Rrahim” në vend të “Bismilah” para se të marrësh abdes?
***
Përgjigjja:
Kjo nuk është një risi për ta thënë, por nuk është nga suneti. Thjesht thuaj “Bismilah” (Me emrin e Allahut).
Shejh Asim El Hakim