Pyetja:

Ata që shikojnë filma në kinema duke blerë bileta po ashtu abonimi në netflix etj., a konsiderohet si shpenzim parash për haram në këtë rast?

***

Përgjigjja:

Sigurisht! ata do të merren në pyetje për të gjitha këto në Ditën e Gjykimit.

Shejh Asim El Hakim