Pyetja:

Nëse gruas i vinë të përmuajshmet a duhet të hajë në Ramazan, dhe ditët në të cilat ka ngrënë gjatë Ramazanit, a duhet t’i  kompenzojë pas Ramazanit?

***

Përgjigjja:

Nuk i lejohet gruas të agjëroj kur ajo është me të përmuajshmet, në këtë rast ajo duhet ta prish agjërimin dhe  ato ditë që i kanë mbetur pa agjëruar, duhet t’i kompenzojë pas Ramazanit.

(Komisoni i përhershëm i fetfave)

Përktheu: Shaban Murati