Pyetja:

A janë 10 netë e Dhul Hixhes të rëndësishme sikurse ditët e saj? Ose të paktën netë më të mira se ato jashta tyre?

***

Përgjigjja:

Rëndësia e Dhul Hixhes përfshin që të dyja, ditët dhe netët e saj.

Shejh Asim El Hakim