Pyetja:

A lejohet që mishin e kurbanit ta shpërndajmë tek komshinjët katolik?

***

Përgjigjja:

Kemi të drejtë kurban t’i japim gjithkujt. Ngase është sadaka dhe sadakanë e kanë të drejtë ta marrin të gjithë. Pastaj ata janë krijesa të Zotit dhe ne jemi të urdhëruar të sillemi mirë ndaj njerëzve.

Domethënë kemi të drejtë të u japim mish të kurbanit edhe popujve të religjioneve tjera. Por më primare është të shpërndahet mishi tek muslimanët.

Dr. Shefqet Krasniqi