Pyetja:

A jemi të obliguar t’i pranojmë të gjitha llojet e Teuhidit?

***

Përgjigjja:

Gjithsesi! Përndryshe nuk mund të jesh musliman! Në qoftë se e mangëson një lloj prej llojeve të Tevhidit nuk je musliman. Nëse, fjala vjen, e mangëson dhe rrënon Teuhidin Err-Rrububije, Teuhidin El-Uluhijje apo Teuhidin e Emrave dhe të Cilësive, nuk je musliman, përveç nëse je i padijshëm për këtë, atëherë arsyetohesh, e pastaj i mëson e pendohesh tek Allahu, në këtë rast e kaluara nuk të dëmton.

Shejh Dr. Salih El-Feuzan

Përktheu: Mirsim Maliqi