Pyetja:

A ka në xhenet kuaj dhe deve?

***

Përgjigjja:

Po, gjithashtu aty ka çka dëshiron, si: dëfrimi dhe zbavitja, pra sipas kërkesës dhe dëshirës. Kënaqësitë e xhenetit nuk mund të krahasohen me kënaqësitë e kësaj bote.

Muhamed Muteveli Sharavi, “Fetvat e Sharavit”