Pyetja:

A është e vërtetë që muslimanët mëkatarë që hyjnë në Xhehenem, pas 1600 viteve prapë do të hyjnë në Xhenet?

***

Përgjigjja:

Jo, nuk e din askush se pas sa viteve besimtarët, që vdesin me gjynahe dhe nuk janë penduar e as nuk ua ka falur Allahu, dalin prej Xhehenemi, por është e vërtetë se ata pasi të dënohen prapë do të dalin prej zjarrit dhe do të hyjnë në Xhenet përgjithmonë.

Bedri Robaj