Pyetja:

Kam dëgjuar se shpërblimi i leximit të Kuranit (10 shpërblime për çdo shkronjë) fitohet vetëm nëse personi që e lexon, e lexon edhe kuptimin e ajetit dhe e aplikon në jetën e tij, përndryshe nuk kemi shpërblim pa marrë parasysh se sa shumë lexojmë në arabisht. A është kjo e vërtetë?

***

Përgjigjja:

Kjo të cilën e keni dëgjuar është tërësisht e gabuar! Ju do të merrni nga 10 shpërblime për çdo shkronjë që lexoni (në Kuranin arabisht) edhe nëse nuk e kuptoni atë që e lexoni.

Shejh Asim El Hakim

Comments are closed.