Pyetja: 

A lejohet agjërimi ditën e shtunë?

***

Përgjigjja:

Dije se agjërimi i ditës së shtunë mund të ndodh në më shumë se një situatë:

  • Situata e parë: Kur dikush agjëron agjërim që është farz sikur, agjërimi i Ramazanit. Në këtë rast agjërimi të shtunën është i lejuar pa asnjë mospajtim. Nëse agjëron për të kompensuar ditë që nuk i ka agjëruar (kada), ose për tu shpaguar për ndonjë kundërvajtje (kefaret), ose për të zëvendësuar therjen e kurbanit për ata që bëjnë Haxhxh Temettu’ nuk ka gjë nëse agjëron të shtunën nëse nuk e bën atë duke besuar se ajo ditë ka ndonjë vlerë të veçantë.
  • Situata e dytë: Nëse agjëron të premten agjërimi të shtunën nuk është i ndaluar. I dërguari i Allahut, ﷺ, e ka pyetur Xhuvejrijën, (Allahu qoftë i kënaqur me të), e cila agjëronte të premten, a ke agjëruar dje tha: “Jo, a do të agjërosh nesër (d.m.th. të shtunën)?” Tha: “Jo. Atëherë ndërprite agjërimin.” [1] Pyetja a do të agjërosh nesër është argument se lejohet të agjërohet të shtunën nëse agjërohet të premten.
  • Situata e tretë: nëse në ditën e shtunë bie ndonjë ditë, agjërimi i të cilës është i ligjësuar, i lavdëruar dhe preferuar, si për shembull ditët e bardha, dita e Arafatit (dita e nëntë e muajit Dhul Hixhxhe), gjashtë ditët e Shevalit, atëherë agjërimi lejohet sepse është agjërim i preferuar fetarisht e jo agjërim vetëm sepse është dita e shtunë.
  • Situata e katërt: Kur në ditën e shtunë bie dita të cilën si zakonisht e ka agjëruar dikush, sikur ai që e agjëron agjërimin e Davudit, alejhi selam. Në këtë rast agjërimi lejohet sepse i Dërguari i ﷺ, në një hadith ndalon të agjërohet një ose dy ditë para Ramazanit, përveç nëse rastis ndonjë agjërim që si zakonisht e ka agjëruar. [2]
  • Situata e pestë: Që qëllimisht të vendos të agjërojë agjërim vullnetar ditën e shtunë dhe e veçon atë ditë me agjërim. Në këtë rast agjërimi nuk lejohet dhe duhet të ndërpritet.

Shejh Ibn Uthejmin

———————————————————————–

[1] Buhariu

[2] Buhariu dhe Muslimi