Pyetja:

Në disa vende, para namazit të festës Bajramit, imami merr mikrofonin dhe këndon me zë të lartë tekbire, e me të së bashku bashkangjiten edhe xhemati, si qëndron kjo punë në fenë Islame?

***

Përgjigjja:

Kjo formë e këndimit tekbirëve me xhemat së bashku ashtu siç e përmendi pyetësi, nuk ekziston në traditën e Pejgamberit ﷺ dhe shokëve të tij, (Allahu qoftë i kënaqur me ta). Prej sunetit është që secili të thotë tekbire në vete, e jo me xhematë apo me zë të lartë. Allahu e di më mirë.

Shejh Ibn Uthejmin

Përktheu: Suad B. Shabani